Bericht

VVD wint de verkiezingen. Wat betekent dat voor de huizenmarkt?

Afgelopen woensdag kwam de VVD als winnaar uit de verkiezingen. Maar wat betekent deze uitslag nu voor de huizenmarkt? Alleen zal de VVD niet gaan reageren, maar welke coalitie het precies wordt is nog afwachten. Hieronder een beknopte weergave van de politieke standpunten omtrent de huizenmarkt van de mogelijke coalitie partners.

De meeste politieke partijen maken een tweedeling als het gaat over de huizenmarkt. Aan de ene kant de hypotheekrente aftrek. Aan de andere kant de financiering/betaalbaarheid.

Hypotheekrente aftrek
De afgelopen 4 jaar heeft de partij van premier Rutte ervoor gezorgd dat de hypotheekrente aftrek wordt beperkt. Ieder jaar wordt de hypotheek rente in de hoogste belastingschijf verlaagd met 0,5 procent punt, totdat deze in 2041 verlaagd is naar 38%.  Rutte’s collega’s zeggen hierover het volgende:

Het CDA wil dat iedereen hetzelfde tarief aan hypotheekrenteaftrek krijgt.

De PVV was eerder tegen de  verlaging, in het  huidige verkiezingsprogramma wordt niets over de hypotheekrente aftrek gezegd.

Groen Links, D66, CU, SGP, SP en PvdA pleitten voor een verder afbouw.

Financiering
Voor wat betreft de financiering; ook de maximale hypotheek werd in Ruttes vorige kabinet aan banden gelegd. Op dit moment kun je hoogstens 101% van de woningwaarde gefinancierd krijgen. In het huidige partijprogramma pleit de VVD ervoor dat iedereen een deel van zijn pensioenpremie voor hypotheek aflossing mag gebruiken. Van de geldverstrekker verlangt de VVD minder starheid; banken moeten meer rekening houden met de verwachtte inkomensstijgingen en carrière perspectieven van starters, flexwerkers en zzp-ers.

Ook de PvdA verlangt minder starheid van de banken en wil net als de SP de overdrachtsbelasting verlagen van 6 naar 2%.

De CU wil het werknemersdeel van de pensioenpremie gebruiken voor de aflossing van de hypotheekschuld.

Het CDA wil de maximale hypotheek nog verder verlagen en inbreng van eigen geld bevorderen door middel van een fiscaal voordeel met een bouwspaarregeling.

D66 wil vooral de jongere koper tegemoet komen door de mogelijkheid te creëren om de pensioenpremie betalingen 5 jaar lang te gebruiken voor een spaarplan ten behoeve van de aanschaf van een huis.

PVV zegt niets over de maximale hypotheek financiering. Wel pleiten ze voor minder regels in de bouw, minder vergunningen, lagere leges en meer veiligheid.

Groen Links  wil het Eigenwoningforfait en de overdrachtsbelasting geleidelijk afbouwen.

Verder zijn alle partijen het erover eens dat er meer huurwoningen moeten komen, dat alle woningen energiezuiniger moeten en dat nieuwe huizen volledig duurzaam moeten zijn.

Bron: Vereniging Eigen Huis, Nu.nl, Partijprogramma’s