Verkoop bij inschrijving, ideaal bij grote belangstelling

Heb jij een huis in de verkoop waar veel vraag naar is? Dan kan het interessant zijn om te verkopen bij inschrijving. Bij deze verkoopmethode kunnen verschillende geïnteresseerden tegelijk een bod uitbrengen op jouw huis.

Je mag elk moment hiertoe overgaan. Dit kan dus betekenen dat wanneer tijdens een normale verkoopprocedure blijkt dat de belangstelling voor jouw huis zo groot is, dat wij adviseren over te gaan tot een inschrijving. Lopende onderhandelingen worden dan afgebroken en de geïnteresseerden kunnen via inschrijving een bod uitbrengen.

Verkoop bij inschrijving: hoe werkt het?
Nadat de start van de inschrijving bekend is gemaakt, krijgen de geïnteresseerden de gelegenheid het huis te bezichtigen. Vaak wordt een Open Dag georganiseerd, zodat er meer mensen tegelijk kunnen rondkijken.

Een bod wordt door de bieder naar Wonen in ons Huis toegemaild. Alle biedingen worden uiterlijk op een vastgesteld tijdstip verwacht, dit wordt het ‘sluitingstijdstip’ genoemd.

Direct na afloop van het sluitingstijdstip worden alle ontvangen biedingen bekeken en maakt de verkoper bekend óf en zo ja, aan wie hij het huis gunt. Dit gebeurt zonder verdere onderhandelingen. Bieders worden hierover meteen ingelicht en  onze makelaar zal vervolgens de concept koopovereenkomst opstellen.

Waar moet je bij inschrijving op letten als verkoper
Bij verkoop bij inschrijving spreken we over ‘gunnen’. Dit betekent dat je als verkoper bepaalt welk aanbod jij het beste vindt. Wie gun jij de deal? Het beste bod lijkt meestal het hoogste bod. Maar dit is onjuist. Er zijn ook andere factoren, zoals de ontbindende voorwaarden, die bepalen wat voor jou het meest gunstig is.  Bedenk dus vooraf aan welke voorwaarden het  bod minstens moet voldoen en of je verwachtingen ook reëel zijn.

En onthoud zodra de koopovereenkomst door beide partijen is getekend kan jij als verkoper niet meer ingaan op een beter voorstel. De koper daarentegen heeft na tekenen nog 3 dagen bedenktijd.

In verband met de drie dagen bedenktijd, mogen de biedingen niet eerder openbaar gemaakt worden dan nadat de woning definitief is verkocht.

Waar moet je bij inschrijving op letten als koper
Nadat bekend is gemaakt dat jouw droomhuis middels inschrijving wordt verkocht, is het allereerst zaak het huis te bezichtigen. Vaak gebeurt dit middels een Open Huis. Wij adviseren dit samen met een aankoopmakelaar te doen. Hij kijkt objectief naar de woning en kan je goed adviseren in het uitbrengen van een bod.

Jouw bod
Je bod inclusief de ontbindende voorwaarden stuur je voor het vastgestelde sluitingstijdstip naar de verkopende makelaar.

Let op dat je een bod altijd uitdrukt in euro’s in een absoluut getal, bijvoorbeeld 150.000 euro of 300.000 euro. Biedingen zoals ‘1000 euro boven het hoogste bod’ zijn niet geldig.

Bedenk vooraf goed, bij voorkeur in overleg met je makelaar, wat in jouw situatie een goed bod is. Indien je bepaalde garanties belangrijk vindt of aanvullende ontbindende voorwaarden wilt opnemen, dat moet je  dit meenemen in het bod. Maar let op, stel alleen voorwaarden die voor jou van essentieel belang zijn.Teveel ontbindende voorwaarden maken een bod minder aantrekkelijk. De verkoper kan het ook gunnen aan iemand die weliswaar een lagere prijs biedt, maar minder voorwaarden stelt.

Na sluiting van de inschrijving zal de makelaar aan de bieders doorgeven of het wel of niet wordt gegund. Het kan dus voorkomen dat er überhaupt niet wordt gegund. De beslissing om niet te ‘gunnen’, hoeft verkoper niet te motiveren.

Ook treedt de verkopende makelaar niet met bieders in nadere onderhandeling.

Wordt jouw bod geaccepteerd, dan zal de verkopende makelaar de concept- koopovereenkomst verder uitwerken. Nadat beide partijen de overeenkomst hebben ondertekend gaat voor jou als koper de wettelijke bedenktijd in. De bedenktijd is drie dagen. Binnen deze bedenktijd kun je alsnog afzien van de aankoop.

Eerlijk?
Bij Wonen in ons Huis krijgen wij regelmatig de opmerking; ”Jullie doen dit zeker alleen om  kopers tegen elkaar uit te spelen?”. Maar niets is minder waar. Dankzij de inschrijving krijgen alle bieders een gelijke kans om hun uiterste bod voor te leggen bij de verkopende partij. De hoogte van de biedingen worden nooit gecommuniceerd.

Verkoop bij inschrijving geschikt voor jouw woning?

Hulp nodig?

Bel 088 – 310 10 10