verkocht

Huizen verkopen voor een vast tarief scoort beter

Vaste tarief makelaars scoren beter dan courtage makelaars

Makelaars die een vast tarief hanteren verkopen een huis sneller en tegen een hogere prijs dan makelaars die een percentage van de verkoopprijs berekenen. Dit blijkt uit een groot onderzoek door de Vrije Universiteit Amsterdam (VU), waarin miljoenen huizentransacties via Funda zijn bekeken.

Uit het onderzoek blijkt dat de vaste prijs makelaar, vaak een goedkopere makelaar, gemiddeld een 2,7 % hogere verkoopprijs voor de verkoper realiseert en de woningen sneller verkoopt.

Nu kunnen wij hier als goedkope makelaar met een vast en scherp verkooptarief natuurlijk zeggen dat wij dit allang wisten, maar een onderbouwing vanuit een wetenschappelijk onderzoek is altijd welkom. De onderzoekers hebben namelijk geconstateerd dat er geen verschil is tussen grote en kleine makelaarskantoren, de ervaring van de makelaar of het feit dat een makelaardij de buurt goed kent. In alle gevallen scoorden de vaste prijsmakelaars beter.

Wat is dan het grote verschil?
Bij de vaste tarieven makelaar worden de bezichtigingen vaak door de verkoper zelf gedaan. Gebleken is dat dit door de koper als betrouwbaarder wordt ervaren. Verkopers kennen de woning vaak het beste en kunnen met enthousiasme meer informatie geven over de buurt en de staat van onderhoud van hun huis. Volgens de onderzoekers kan deze positieve ervaring tot hogere verkoopprijzen leiden.

Ook de manier van prijsonderhandelen kan volgens de onderzoekers een oorzaak zijn. Een vaste prijs makelaar heeft vaak veel meer tijd voor de prijsonderhandelingen en wordt hierin meer als een specialist gezien.

Waarom kiest men dan niet altijd voor de goedkoopste?
Toch kiezen huizenverkopers nog vaak voor de traditionele makelaar. De onderzoekers wijten dit aan het gebrek aan kennis bij de huizenkopers. Arjan Siegman ( één van de onderzoekers) verwoordt het als volgt: Je huis verkoop je meestal maar 1 of 2 keer in je leven. Je weet (uit ervaring) dus niet welke makelaar beter is. Mensen kiezen dan eerder voor een makelaar in de buurt of voor iemand die door familie of vrienden wordt aanbevolen.’

Ook wordt het zelf rondleiden nog wel eens als obstakel gezien. Mensen geven aan dat dit te veel tijd zal kosten. Dat is jammer. Het kan je namelijk veel opleveren en hoeft niet zoveel tijd in beslag te nemen. Opruimen kost meer tijd!

Bron: AD, Onderzoek VU