Onderhandelen

Bij het kopen van een huis komt veel kijken, wat is toegestaan en wat niet. Om teleurstelling te voorkomen hieronder een aantal tips (bron: NVM).

 • Onderzoeksplicht

  Als koper heb je een onderzoeksplicht. Als koper wordt verwacht dat je de staat van het huis onderzoekt. Gebreken die je bij de bezichtiging had kunnen ontdekken, komen voor jouw rekening en kunnen later niet als verborgen gebrek worden benoemd.

  Je kunt deze gebreken en de gebreken die gemeld zijn door verkoper meenemen in de onderhandelingen.

 • Onderhandelingen

  Tegenbod

  Vaak wordt er gedacht dat je al in onderhandeling bent wanneer je een bod uitbrengt. Dit is niet het geval. Je bent pas in onderhandeling met de verkopende partij als deze reageert op je bod door:

  a) Een tegenbod te doen.
  b) Expliciet te melden dat jullie in onderhandeling zijn.

  De verkoper bepaalt zelf aan wie hij het huis verkoopt. Wanneer er meerdere kapers op de kust zijn, zal een NVM-makelaar melden dat er andere onderhandelingen lopen. Dus ook als je in onderhandeling bent, kan iemand anders een bod doen.

  Vraagprijs

  De verkoper is niet verplicht om zijn huis aan jou te verkopen wanneer je de vraagprijs hebt geboden en hij mag ook besluiten de vraagprijs te verhogen of te verlagen.

  Soms zijn er zo veel belangstellenden die de vraagprijs bieden of benaderen, dat het moeilijk te bepalen is wie de beste koper is. Op dat moment kan de verkoper besluiten de biedingsprocedure te wijzigen in bijvoorbeeld een inschrijving. Bij een inschrijving krijgen alle bieders een gelijke kans om een bod uit te brengen.

  De koop

  Als verkoper en koper het eens zijn over de belangrijkste zaken – onder andere prijs, leveringsdatum, ontbindende voorwaarden en eventuele afspraken over roerende zaken, dan is er overeenstemming. De verkopende partij legt die afspraken vast in de koopovereenkomst. De koop komt tot stand als beide partijen de koopovereenkomst hebben ondertekend.

  In 2003 is in de wet opgenomen dat de koop van een huis door een consument-koper (particulier) schriftelijk moet worden aangegaan. Voor die tijd kon een particulier ook mondeling een woning kopen. Lees meer in het document schriftelijkheidsvereiste.

  De koper heeft drie dagen bedenktijd, waarin hij zonder opgaaf van reden de koop kan ontbinden. De bedenktijd van drie dagen gaat in zodra een kopie van de getekende koopovereenkomst aan de koper ter hand is gesteld. Na deze tijd is de koop definitief rond, tenzij er ontbindende voorwaarden van toepassing zijn.

  Wil je toch graag ondersteuning van een professional, bestel onze dienst biedingsadvies & onderhandeling.

 • Ontbindende voorwaarden

  Ontbindende voorwaarden zijn een belangrijk aandachtspunt. Als je deze opgenomen wilt hebben in de koopovereenkomst, dan moet je dit meenemen in de onderhandelingen. Als koper krijg je niet automatisch een ontbindende voorwaarde. Koper en verkoper moeten het eens zijn over aanvullende afspraken en ontbindende voorwaarden voordat de koopovereenkomst wordt opgemaakt.

  Voorbeelden van ontbindende voorwaarden zijn:

  • Financieringsvoorbehoud.
  • Huisvestingsvergunning.
  • Negatieve uitkomst van een bouwkundige keuring.
  • Het niet verkrijgen van Nationale Hypotheekgarantie.