In Nederland ben je wettelijk verplicht een notaris in te schakelen bij de koop van een huis. De notaris ziet er op toe dat de koop volgens de regels verloopt en stelt de leveringsakte op. Hierin staan alle gemaakte afspraken. Dit document, ook wel  eigendomsakte of overdrachtsakte genoemd, tekenen koper en verkoper in de aanwezigheid van de notaris. Dit tekenen noemt men het ‘passeren’ van de akte. Na het tekenen hebben beide partijen nog drie dagen bedenktijd. In die periode kun je nog zonder boete of kosten onder de koop uitkomen.

 • Taken van de notaris:

  • Opvragen persoonsgegevens uit de Basisregistratie Personen.
  • Vaststellen van de identiteit van alle personen die bij de akte betrokken zijn.
  • Controleren of de verkopers bevoegd zijn tot verkoop en er geen sprake is van bijvoorbeeld een faillissement, bewind, echtscheiding of curatele.
  • Onderzoeken bij het Kadaster of er eventuele hypotheken of beslagen op de woning rusten. Het Kadaster is een openbaar register waar het eigendom en alle verkopen van onroerende zaken worden geregistreerd. Ook worden hier de hypotheek inschrijvingen genoteerd.
  • Onderzoeken of er sprake is van erfdienstbaarheden, zoals recht van overpad, bijzondere bepalingen, erfpacht, opstal of gemeentelijke beperkingen.
  • Nagaan of in de vorige leveringsakte beperkende bepalingen staan, zoals boetebepalingen.
  • Toezicht houden op de betaling van een eventueel overeengekomen waarborgsom of afgifte bankgarantie.
  • Controleren of de volledige koopsom is gestort op de derdenrekening van de notaris. Pas als de notaris alles gecheckt heeft, zorgt hij ervoor dat het bedrag op de rekening van de verkoper komt
  • Opvragen hypotheekgelden

De uitzondering: nieuwbouw

In de regel is het zo dat de koper de notaris kiest. In het geval van kosten koper, draait de koper tenslotte ook op voor de notariskosten. Een uitzondering is bij nieuwbouwprojecten. Hier is de koper meestal verplicht om de leveringsakte bij een projectnotaris te laten passeren. De hypotheek akte mag je dan wel bij een andere notaris laten passeren. Maar nadeel hiervan is dat de projectnotaris en de notaris van jouw keuze met elkaar moeten gaan afstemmen, wat hogere kosten met zich mee kan brengen.

 

Tip:  Notaristarieven kunnen enorm uiteenlopen. Het loont dus om prijzen te vergelijken. Dit kan bijvoorbeeld bij degoedkoopstenotaris.nl