Ondanks het feit dat er bij de samenstelling van deze website uiterste zorgvuldigheid is betracht, kan Wonen in ons Huis geen waarborg of garantie aangaande de juistheid en/of volledigheid van de informatie op deze website geven en kan derhalve daaruit geen verplichtingen op zich nemen. Wonen in ons Huis is genoodzaakt aansprakelijkheid voor directe en/of gevolgschade voortvloeiend uit het gebruik, of het zich baseren op de website en/of de inhoud daarvan uit te sluiten.

Copyright
Het is niet toegestaan de op deze website getoonde informatie en afbeeldingen te vermenigvuldigen, te kopiëren, te verspreiden of aan derden tegen vergoeding beschikbaar te stellen, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Wonen in ons Huis.